Uvjeti za primanje stipendije

Ako vam je naša stipendija dodijeljena i od vaše strane prihvaćena, morate potpisati i vratiti obrazac “Uvjeti”. Možete ga preuzeti klikom na gumb “Uvjeti” u nastavku. Ako ne zaprimimo potpisani obrazac do 30. srpnja 2017. godine povući ćemo našu odluku za stipendiju koju smo vam dodijelili!


Uvjeti

 Hrvatska Školska Zaklada

 Uvjeti za Primanje Stipendije


Vizija: Vizija Hrvatske Školske Zaklade (HŠZ) je priprema pojedinaca za vodeće uloge u gospodarskom, političkom i kulturnom razvitku Hrvatske, kroz njihovo akademsko obrazovanje i osobnu izgradnju.

Svrha: Osnovna svrha Hrvatske Školske Zaklade jest prikupljanje i raspodjela financijskih sredstava u vidu stipendiranja nadarenih učenika završnih razreda srednje škole koji planiraju nastaviti svoje školovanje na stručnim studijima ili sveučilištima u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini.

Povijest:  Hrvatska Školska Zaklada je dobrotvorna organizacija osnovana 1989. godine od nekolicine hrvatskih iseljenika, uvjerenih da je ulaganje u mlade temelj opstanka i razvitka njihove domovine Hrvatske.  Već punih 25 godina, HŠZ bez prekida pomaže hrvatske studente da ostvare svoj san o visokom obrazovanju.

Dodjela stipendija:  Putem informacija objavljenih u hrvatskim publikacijama te elektronskim i ostalim medijima, učenici završnih razreda srednjih škola mogu se upoznati sa Hrvatskom Školskom Zakladom. Podnošenje molbe za stipendiju uključuje Prijavnicu za stipendiju i ispunjavanje studentskih obveza navedenih u ovim Uvjetima.

Primljene molbe izvršni odbor HŠZ procjenjuje na temelju slijedećih kriterija:

  • akademska superiornost- prosjek ocjena u svakoj godini srednje skole mora biti najmanje 4,5
  • ekonomska i humanitarna potreba
  • kompletnost molbe
  • jedinstvene kvalitete kandidata uključujući i izvannastavne uključenosti (extracurricular involvement) i volonterizmu u školi i zajednici
  • priznanja i nagrade
  • preporuke

Iznos i ograničenja stipendija:  Student  prima punu godišnju stipendiju u iznosu od 2,000.00USD (dva puta godišnje doznačuje se 1,000.00USD).  Stipendija može trajati do pet godina, uključujući tri godine preddiplomski i dvije godine diplomski studija.

Studentske obaveze:  Primatelj stipendije obavezuje se pridržavati slijedećih pravila:

1)    Student mora dostaviti dokaz o upisu na stručni studij ili sveučilište u Hrvatskoj ili BiH. Dokaz mora biti u obliku obrasca izdanog od strane obrazovne institucije koju će budući student pohađati.

2)    Student mora dostaviti ovjerenu kopiju ocjena na polugodištu (kraju semestra), uključujući nazive svih predmeta, u roku od 30 dana nakon završetka polugodišta.

3)    Student mora dostaviti dokaz da je odslušao/la i položio/la sve ispite potrebne za upis u slijedeću školsku godinu, unutar redovitog upisnog roka.

4)    Student mora pismeno obavijestiti HŠZ ako ne uspije položiti ispit u više od dva pokušaja, uključujući razlog i plan za završetak tog predmeta.

5)    Student mora završiti studije bez ponavljanja godine.

6)    Student mora predočiti potvrdu o upisu na višu godinu, izdanu od strane sveučilista koje pohađa, do listopada tekuće godine.

7)    Student se neće smatrati uključenim u program HŠZ ukoliko je broj upisanih predmenta nedovoljan za redovni studij. Student mora dostaviti HŠZ službenu publikaciju koja definira uvjete za redovni studij na obrazovnoj ustanovi koju pohađa.

8)    Prosjek ocjena u svakom semestru mora biti najmanje 3,5.  Ukoliko je na kraju semestra prosjek ocjena ispod 3,5, student će slijedeći semestar biti na uvjetnom statusu. Ukoliko je nakon uvjetnog semestra prosjek ocjena i dalje niži od 3,5, može doći do ukidanja stipendije.

9)    Student koji želi promijeniti smjer studija, premjestiti se na drugu visoku školu ili fakultet, ili izmjeniti neki od drugih elemenata koji su cijenjeni prilikom dodjele stipendije, obvezan je najprije takav zahtijev u pismenom obliku dostaviti HŠZ,  koja taj zahtjev mora odobriti da bi student i dalje primao stipendiju HŠZ.

10)   Korisnik stipendije se obavezuje uspostaviti pismeni kontakt sa svojim pokroviteljima (sponzorima).

11)   Prijavnica sadrži kontakt informacije (adrese, brojeve telefona, e-mail adrese) studenta i obrazovne institucije koju pohađa. Student je dužan obavjestiti HŠZ u slučaju  promjene ovih kontakt informacija.

12)   Student mora obavijestiti HŠZ u slučaju da prima ikakvu financijsku pomoć osim stipendije HŠZ, uključujući detaljne informacije o toj dodatnoj pomoći.

13)   Student mora potvrditi prihvaćanje ovih Uvjeta svojim potpisom prije dodjele stipendije.

14)   Student treba popuniti upitnik o stipendiji prije primitka zadnje rate stipendije.

15) Student mora otvoriti PayPal na www.paypal.com. Jedini način primanja stipendije je preko PayPal.

16)   Nepridržavanje bilo kojeg od zahtjeva navedenih u ovim Uvjetima može dovesti do ukidanja stipendije. Stipendijski odbor Hrvatske Školske Zaklade može također poduzeti i druge administrativne mjere koje u tom slučaju smatra prikladnima.

     Izabrani fakultet, adresa i telefon

 

 

Prihvaćam gore navedene Studenske obaveze Hrvatske Školske Zaklade:

Potpis: ______________________________________________________________________________

 

Ime i Prezime (tiskanim slovima): ___________________________________

 

Datum: ______________

 

 

Molimo potpisano skenirajte i pošaljite kao privitak sa email na slijedeću adresu:  csfveronika@gmail.com          

 

 

Instrukcije za Paypal:

  1. Za dobivanje stipendije preko Paypal, trebate otvoriti tekući bankovni račun u HRK.
  1. Pri otvaranju računa obavezno zatražite VISA ELECTRON debitnu karticu. Uplatiti početni iznos koliko je minimalna zahtjeva.
  1. Kada dobijete karticu, otvoriti račun na www.paypal.com i povezati ga s tom karticom. Za provjeru će vam se skinuti $1.95 sa računa (koje će vam kasnije vratiti), a za dan ili dva nakon toga trebate nazvati svoju banku da vam pročitaju kod (code) za aktivaciju paypal računa. Kad aktivirate, onda možete primati navac na vaš Paypal račun od Croatian Scholarship Fund.
  1. Za prebacivanje tog novca sa Paypal računa na tekući račun u banci koristi se opcija “Withdraw” i potrebno je 5-7 dana da se ispuni tranzakcija, a nakon toga možete podići novac u banci na bankomatu.