Pitanja i Odgovori

Pitanja i Odgovori

Sto je Hrvatska skolska zaklada?

Hrvatska skolska zaklada je dobrotvorna, neprofitna organizacija, sluzbeno priznata od strane Drzave Kalifornije i Sluzbe javnih prihoda (IRS). Clanstvo za kalendarsku godinu priznaje se svakoj osobi koja je tijekom te godine platila bilo kakav novcani doprinos. Ovo je nepoliticka organizacija a takvom mora i ostati da bi zadrzala svoj neprofitni status i pravo na porezne odbitke.

Koja je svrha ove organizacije?

Nasa je prvenstvana svrha pomoci razvitku vodstva u Hrvatskoj financirajuci visu naobrazbu za mnoge perspektivne mlade muskarce i zene. HSZ pruza financijsku pomoc visokokvalificiranim studentima hrvatskog podrijetla koji zive u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, da bi mogli pohađati sveucilista u Hrvatskoj. Po nasim saznanjima, HSZ je jedina organizacija sa sjedistem u Americi koja daje stipendije studentima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prvoosnovana podruznica ove organizacije, koja se nalazi u Sjevernoj Kaliforniji, posluzit ce kao prototip za druge podruznice unutar Kalifornije i drugdje.

Koje su djelatnosti HSZ-a?

U stalne odbore HSZ-a spadaju: Odbor za clanstvo, Odbor za prikupljanje novcanih sredstava, Odbor za vodjenje financija, Odbor za izdavacku djelatnost, Odbor za stipendije i Odbor za orgnaizaciju specijalnih priredbi. Primarna djelatnost HSZ-a je prikupljanje novca da bi se stvorili fondovi iz kojih ce se odobravati stipendije. HSZ svake godine sponzorira nekoliko istaknutijih priredbi ukljucujuci godisnju plesnu vecer, turnir u golfu, okupljanja clanova Pocasnog odbora i druga drustvena zbivanja.

Tko su clanovi Izvrsnog i Savjetodavnog odbora?

Izvrsni se odbor sastoji od najmanje sedam a najvise devet clanova. Njihov mandat traje dvije godine, od 1. sijecnja do 31. prosinca; jedan se clan moze birati za daljnjih godinu dana. Savjetodavni odbor direktora upravlja HSZ-om, pruza mu svoje usluge i financijsku podrsku. Kandidate za oba ova odbora predlazu clanovi HSZ-a na nacin da svoja imenovanja dostave pismeno tajniku do 1. prosinca prije pocetka sljedeceg mandata. Za sve informacije u svezi s Izvrsnim i Savjetodavnim  odborom izvolite se obratiti tajniku HSZ-a.

Tko moze sudjelovati na sastancima odbora?

Svaka osoba koja daje svoj doprinos HSZ-u moze sudjelovati na sastancima Izvrsnog odbora koji se odrzavaju u redovitim intervalima. Mjesto sastanaka tijekom godine rotira. Za sve informacije izvolite se obratiti tajniku.

Ima li Hrvatski stipendijski fond placene djelatnike?

Ni jedan od clanova HSZ-a te Izvrsnog ili Pocasnog odbora ne smije od ove organizacije primati nikakovu naknadu. Sve usluge i rad u svezi s HSZ-om strogo su dragovoljne naravi.

Kolika je vrijednost svake stipendije?

Za studente koji su primljeni u HSZ na Jesen 2014, novcana vrijednost svake stipendije iznosi 2,000.00 USD godisnje. Ni jednom se korisniku ne moze odobriti vise od pet  jednogodisnjih  stipendija. Svaki ce korisnik biti obavijesten o odobrenju stipendije do 1. srpnja svake godine. Bez obzira o ukupno odobrenom iznosu, stipendije ce se isplacivati u obrocima kako to odredi Izvrsni odbor.

Kako ce se studenti ukljucivati u program stipendiranja?

Informacije i molbe za stipendiju dostavljaju se maksimalnom broju polaznika srednjih skola u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini da bi se omogucilo najsire moguce sudjelovanje. Ministarstvo obrazovanja u Hrvatskoj pomaze pri sirenju informacija o HSZ-u.

Kako ce se odabirati korisnici stipendija?

Kandidati moraju podnijeti sluzbenu molbu (Prijavnicu). Osim ispunjenog upitnika s osobnim podacima, potrebni su sljedeci dokumenti: pismo preporuke ravnatelja srednje skole, pismo razrednog predavaca, dva pisma neke od sljedecih osoba: svecenik/crkveni duznosnik, gradski duznosnik ili sef policije. Prijavni proces pocinje 1. Travnja a zavrsava  15. svibnja za sljedecu akademsku godinu. Samo prijavnice ispunjene na nasoj web stranici biti ce primljene. Od 1.1.2015 ne primaju se privavnice/molbe poslane sa postom. Izvrsni ce odbor ocijeniti svakog kandidata i izraditi rang-listu na temelju sljedecih kriterija:

  • akademska superiornost- prosjek ocjena u svakoj godini srednje skole mora biti najmanje 4.5
  • ekonomska i humanitarna potreba
  • kompletnost molbe
  • jedinstvene kvalitete kandidata uključujući i izvannastavne uključenosti (extracurricular involvement) i volonterizmu u školi i zajednici
  • priznanja i nagrade
  • preporuke

Nece se razmatrati molbe rodbine clanova Izvrsnog odbora.

Mogu li donatori odredjivati kako ce se uporabiti njihove donacije?

Donatori mogu birati da li ce se njihovi doprinosi dodijeliti nekom specificnom akademskom podrucju ili u opci stipendijski fond. Donatori takodjer mogu odrediti da se njihovi doprinosi dodijele za stipendiranje studenata iz nekog odredjenog mjesta, grada ili regije. Ovi se zahtjevi mogu navesti na obrascu za uplatu doprinosa. HSZ ce uciniti sve sto je u njegovoj moci da bi udovoljio tim zahtjevima.

 

Moze li se isplata stipendija obustaviti u bilo koje vrijeme?

Isplata stipendija moze se obustaviti u bilo koje vrijeme u nekom od sljedecih slucajeva: izostanak zadovoljavaju}eg napredovanja prema diplomiranju, osuda za kazneno djelo koje Izvrsni odbor smatra teskim kaznenim djelom, suspenzija ili iskljucenje iz obrazovne institucije ili bilo koji drugi razlog za koji Izvrsni odbor smatra da je u suprotnosti s ciljevima programa stipendiranja. Korisnici stipendije duzni su se pobrinuti da njihov fakultet ili sveuciliste na kraju svakog razdoblja studija Izvrsnom odboru dostavi izvjesce o njihovom uspjehu i napredovanju u studiju. Ukoliko se takvo izvjesce ne primi u roku od cetiri tjedna od zavrsetka svakog akademskog razdoblja, to moze imati za posljedak obustavu stipendije.

Kakve su odredbe glede fiskalne imovine?

Godisnje fiskalno izvjesce za organizaciju vodit  jedna ovlastena javna knjigovodstvena sluzba. Ta izvjesca moze revidirati svaki clan zaklade. Zahtjeve za reviziju treba dostaviti pismeno tajnih HSZ-a, na adresu P.O.Box 290, San Ramon, CA 94583. Nadalje, u skladu sa zakonima Drzave Kalifornije i Sluzbe javnih prihoda, tim se institucijama treba podnijeti kompletno i cjelovito godisnje financijsko izvjesce.

Odbijaju li se doprinosi za HSZ od porezne osnovice?

Posto je Hrvatski stipendijski fond odobren kao dobrotvorna neprofina organizacija od strane Drzave Kalifornije i Sluzbe javnih prihoda, vasi se doprinosi odbijaju od porezne osnovice do maksimalne zakonom odobrene granice. Preporucamo vam da se posavjetujete s osobom koja izradjuje vasu poreznu prijavu ili s nekim od ureda Sluzbe javnih prihoda. Za dalje informacije – molimo vas da se obratite HSZ-u:

P.O. Box 290
San Ramon CA
94583

Maryann Pavic, CSF President 530-888-9076
Marko Buljan, CSF Secretary   650-867-4674
e-mail: csfinformation@gmail.com